Zoeken:
Afdelingen

KIVI NIRIA heeft diverse vakafdelingen, Young Engineers en Young Students, die hun leden de gelegenheid geven op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in hun eigen vakgebied. De afdelingen zijn de producenten van een aanzienlijk deel van de toegevoegde waarde van het lidmaatschap. De gezamenlijke afdelingen organiseren elk jaar ruim 300 activiteiten, zoals lezingen, excursies, symposia, werk- en studiegroepen, technische en ook niet-technische cursussen.

KIVI NIRIA is ook met regio's vertegenwoordigd in heel het land.
Zo is de vereniging ook bij u in de buurt. Er zijn regio's rondom de technische universiteiten en technische hogescholen. De regio's hebben een eigen bestuur. Zij zorgen voor een grotere naamsbekendheid van KIVI NIRIA bij universiteiten, hogescholen en bedrijfsleven, organiseren activiteiten en bevorderen het contact tussen leden uit de Regio. Lid zijn van een regio kan dus goed zijn voor uw beroeps- en persoonlijke netwerk. 

Onze moderne maatschappij vraagt om een dialoog tussen techniek en samenleving. Veel KIVI NIRIA leden willen zich daarmee bezighouden. Vanuit dit besef zijn er KIVI NIRIA Kringen opgericht. Er zijn Kringen in het hele land.